Sms Gateway API

SMS Gateway API

Start direct

Add group

Base URL:

									POST: https://api.smsgatewayapi.com/v1/groups
								
ParameterInputDescription
client_idAPI client IDCan be found in your API documentation
Required
client_secretAPI client secretCan be found in your API documentation
Required
nameName of the group
Required
<?php
	$ch = curl_init();
	$url = "https://api.smsgatewayapi.com/v1/groups";
	$client_id = "XXX"; // Your API client ID (required)
	$client_secret = "YYY"; // Your API client secret (required)
	$data = [
		'name' => "Marketing" //Name of the group (required)	];
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$url");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
		"X-Client-Id: $client_id",
		"X-Client-Secret: $client_secret",
		"Content-Type: application/json",
	]);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
	$response = curl_exec($ch);
?>

Example request single:

{
	"name": "Marketing"
}

Example request multiple:

[
	{
		"name": "marketing"
	},
	{
		"name": "production"
	}
]

Normal response: http status code 201 (Created).


Example response single:

{
	"ID": {id}
}

Example response multiple:

{
	"IDs": [ {id1}, {id2}, ...]
}

SMS gateway API

Smstools SMS gateway API. Met onze SMS API kunt u uw eigen software verbinden met onze SMS gateway om SMS berichten te versturen en ontvangen. Maak uw gratis testaccount en start direct! SMS gateway API
5 van de 5 op basis van 190 gebruikersbeoordelingen.
SMSGATEWAYAPI API1

REGISTREER NU

Probeer onze geavanceerde SMS software & API vandaag!

PROBEER NU GRATIS